Καλαμάν / Kalaman

Η Παναγία Καλαμάν είναι ενα ξωκκλήσι στην περιοχή του Βωλάξ (25 λεπτά από την Χώρα) το οποίο είναι χτισμένο ανάμεσα σε γρανιτένια βράχια (χαρακτηριστικό της περιοχής) και πεύκα όπου γίνονται τα γεύματα του πανηγυριού. Απαραίτητη η γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.
Μπορεί να φιλοξενήσει καθιστή εκδήλωση έως 300 καλεσμένων.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΩΛΑΞ
Panagia (Virgin Mary) Kalaman is a chapel in the area of Volax (25 minutes from Chora) which is built between granite rocks (characteristic of the area) and pine trees where the meals of the festival are held. The electric generator is essential
It can host a dinner reception with up to 300 people
LOCATION: VOLAX