Πλατεία Υστερνίων / Ysternia village square

Η κάτω πλατεία (πάρκινγκ) του χωριού Υστέρνια (30 λεπτά από την Χώρα).
Μπορεί να φιλοξενήσει καθιστή εκδήλωση έως 600 καλεσμένων.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΣΤΕΡΝΙΑ
Ysternia village square (30 min from Chora, town of Tinos).
It can host a dinner reception with up to 600 people.
LOCATION: YSTERNIA